Logo
your partner for business
your partner for business

Přednášky a semináře

Nabídka přednáškové činnosti
Máme zkušenosti s vedením seminářů i s přednáškovou činností na konferencích, a to jak pro firmy, tak pro státní správu. Současně nabízíme školení managementu a zaměstnanců středních a velkých společností. Pokud máte zájem o přednášku, školení či vedení semináře na některé z uvedených témat, kontaktujte nás.

Témata přednášek:

 • smluvní vztahy v IT (software, NDA, vývoj, smlouvy o implementaci, agilní vývoj softwaru, smlouvy o servisu a údržbě)
 • právní aspekty Cloud Computingu (smlouvy v oblasti Cloudu, migrační smlouva, právní ochrana dat v Cloudu, odpovědnost za ztrátu dat v Cloudu apod.)
 • pracovněprávní vztahy v IT (ochrana know how, monitoring zaměstnanců, rizika pracovních vztahů s programátory, vnitřní předpisy)
 • právo a internet (domény a doménové spory, internetové stránky, internetové obchodování, obchodní podmínky e-shopu)
 • právo a ochranné známky (ochrana názvu firmy, domén, zboží a služeb, registrace, práva z ochranných známek, dispozice s ochrannými známkami)

Jsme připraveni připravit přednášku Vám na míru, i na jiná témata než shora uvedená, pokud spadají do naší specializace!

Seznam přednáškové činnosti

rok 2020

 • 5.3.2020 - Seminář v sídle slovenské ČSOB o právních úskalích implementačních smluv, smluv o agilním vývoji a poskytování servisních a cloudových služeb (Mgr. Petr Otevřel)

rok 2019

 • 21.2.2019 - Seminář ve společnosti Linden s.r.o. na téma "Smlouvy v automobilovém průmyslu z pohledu dodavatelů" (Mgr. Lukáš Mokrý")

rok 2018

 • 22.3.2018 - Přednáška na konferenci pořádané Exekutorským úřadem Přerov na téma "GDPR - hrozba nebo nafouknutá bublina? ...aneb co se píše na internetu a co se na něm nedozvíte" (Mgr. Petr Mališ)

rok 2016

 • 1.12.2016 - Seminář v Praze pro členy právního a IT oddělení Československé obchodní banky a.s. na téma implementace a servisu softwaru (Mgr. Petr Otevřel)
 • 8-9.11.2016 - Dvoudenní seminář v Mladé Boleslavi pro členy právního a IT oddělení ŠKODA AUTO a.s. na téma implementace a servisu softwaru (JUDr. Lukáš Jansa a Mgr. Petr Otevřel)
 • 29.9.2016 - Přednáška v Bratislavě na konferenci Právní ochrana bezpečnosti v digitálním světě, a to na téma "Spory o domény a mimosoudní řešení" (Mgr. et Mgr. Petr Mališ)


rok 2015

 • 19.11.2015 - Přednáška v Praze na konferenci Hranice mezi legálním monitoringem a stalkingem, kterou pořádala společnost Nakladatelství Forum, a to na téma "Možnosti HW a SW monitoringu zaměstnanců (Mgr. Ing. Martin Števko)
 • 10.11.2015 - Přednáška v Praze na konferenci Cloud Computing Conference, kterou pořádala společnost Exponet, a to na téma "Právní rizika Cloud Computingu" (JUDr. Lukáš Jansa)
 • 27.08.2015 - Seminář pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu na téma IT smlouvy (JUDr. Lukáš Jansa a Mgr. Petr Otevřel)
 • 17.06.2015 - Seminář pro Českou správu sociálního zabezpečení na téma IT smlouvy (Mgr. Petr Otevřel a JUDr. Lukáš Jansa)
 • 09.06.2015 - Přednáška v Bratislavě na konferenci Cloud Computing Conference, kterou pořádala společnost Exponet, a to na téma "Smluvní vztahy v rámci Cloud Computingu" (JUDr. Lukáš Jansa)
 • 24.03.2015 - Přednáška v Praze na konferenci ICT Security, kterou pořádala společnost Exponet, a to na téma "Zákon o kybernetické bezpečnosti" (Mgr. et Mgr. Petr Mališ)
      

rok 2014

 • 11.11.2014 - Přednáška na konferenci Cloud Computing Conference, kterou pořádala společnost Exponet, a to na téma "Odpovědnost za škodu v rámci Cloud Computingu" (JUDr. Lukáš Jansa)
    
 • 25 2.2014 - Seminář "Jak vybrat informační systém a nespálit se" pořádaný ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a společností VIAVIS a.s. (Mgr. Petr Otevřel)
 • 28. a 30.1.2014 - Semináře "Smlouvy s obchodními partnery a zákazníky podle nového občanského zákoníku" a "Dopady nového občanského zákoníku na obchodní společnosti a jejich řízení" pořádala naše advokátní kancelář společně s Krajskou hospodářskou komorou a Českou pojišťovnou a.s. (Mgr. Lukáš Mokrý, Mgr. Petr Otevřel, JUDr. Lukáš Jansa, Mgr. Petr Mališ, Mgr. Žaneta Olejarová)
 • 21.1.2014 - Seminář "Uzavírání smluv dle nového občanského zákoníku" pořádala naše advokátní kancelář společně se společností INTOZA s.r.o. (Mgr. Petr Otevřel, Mgr. Žaneta Olejarová, Mgr. Martin Števko)

 rok 2013

rok 2012

 • 19.11.2012  a 21.11.2012 "Smluvní vztahy s klienty při poskytování Software as a Service" na Setkání poskytovatelů IT služeb, pořádaném společností DAQUAS spol. s r. o., které se konalo ve dnech 19.11.2012 v Brně a 21.11.2012 v Praze (Mgr. Petr Otevřel a JUDr. Lukáš Jansa)
        
 • 20.11.2012 Přednáška na téma "Smlouvy  v automobilovém průmyslu z pohledu dodavatelů" v rámci semináře "Právní otázky v automobilovém průmyslu" v Praze (Mgr. Lukáš Mokrý)
 • 2.10.2012 Přednáška na téma "Pohled zákazníka a právníka na Cloud Computing" v rámci S&T brunch v Praze (JUDr. Lukáš Jansa)
 • 5.6.2012 Přednáška na téma  "Právní otázky smluvní úpravy IT ve zdravotnictví", a to v Praze na konferenci Svět informatiky ve zdravotnictví  (JUDr. Lukáš Jansa)
    
 • 17.5.2012 Přednáška na téma "Vybrané právní aspekty Cloud Computingu", konaná v Praze na semináři společnosti AutoCont CZ,  a.s. "Flexibilní IT pomůže obstát Vaší firmě ve výjimečné době" ve spolupráci se společností Microsoft (JUDr. Lukáš Jansa)
 • 18.4.2012 Přednáška na konferenci "HP FORUM 2012" konané v hotelu InterContinental v Praze na téma smluvního zajištění Cloud Computingu  (JUDr. Lukáš Jansa)
        
 • 15.3., 20.3.,17.4.,18.4.2012 Přednášky na téma "Vybrané právní aspekty Cloud Computingu", konané v Ostravě, Zlíně, Olomouci a v Brně na semináři společnosti AutoCont CZ, a.s. "Flexibilní IT pomůže obstát Vaší firmě ve výjimečné době" ve spolupráci se společností Microsoft (Mgr. Petr Otevřel
 • 29.2..2012 Celodenní workshop ve společnosti Akzo NObel Coatings s.r.o., a to na téma obchodních podmínek a odpovědnosti za vady (Mgr. Lukáš Mokrý)
 • 23.2.2012 Přednáška v Praze na téma "Význam a využití domén při podnikání na Internetu" v rámci semináře "Autorská práva a podnikání na internetu", pořádaného Technologickým centrem AV ČR (Mgr et. Mgr. Petr Mališ)
 • 25.1.2012 Celodenní workshop ve společnosti ŠKODA AUTO a.s., a to na téma právo v informačních technologiích (JUDr. Lukáš Jansa a Mgr. Petr Otevřel)

rok 2011

 • 19. a 21. 12. 2011 Semináře týkající se novely zákoníku práce pro ca 220 účastníků z řad firem Moravskoslezského kraje (Mgr et. Mgr. Petr Mališ a Mgr. Žaneta Olejarová)

              

 • 2.11.2011 Přednáška na téma "Praktické otázky smluvní úpravy Cloud Computingu", a to na konferenci Cloud Computing Conference v Praze (JUDr. Lukáš Jansa), foto zde
 • 13.10.2011 Panelová diskuze na téma "Monitoring zaměstnanců" a přednáška na téma "SLA a Cloud Computing" na konfereci ISACA "IT Governance" (JUDr. Lukáš Jansa)
 • 23.3.2011 Přednášky na semináři "Právo a internet pro firmy" v Plzni (Mgr. Petr Mališ)
 • 10.3.2011 Přednáška na téma "Cloud Computing, zaměstnanci v IT" a "Právo a internet" pro Unii podnikových právníků (JUDr. Lukáš Jansa)

rok 2010

 • 25.11.2010 Přednáška na konferenci "Internet pro podnikání" v Praze na téma "Právo a internet" a "Právo a obchodování online" (JUDr. Lukáš Jansa)

rok 2009

 • 08.12.2009 Vedení semináře "Obchodní vztahy s IT dodavateli" v Praze společně s P. Zajíčkem z Komerční banky a.s. (Mgr. Petr Otevřel)
 • 22.09.2009 Přednáška "Informační bezpečnost ve smlouvách" v Praze pro členy ISACA (JUDr. Lukáš Jansa)
 • 16.06.2009 Vedení semináře "Obchodní vztahy s IT dodavateli" (Praha) společně s P. Zajíčkem z Komerční banky a.s. (Mgr. Petr Otevřel)
 • 17.03.2009 Přednáška na konferenci "Právo v IT" (Praha) na téma "Smluvní úprava implementace IT řešení" (Mgr. Petr Otevřel)

rok 2008

 • 06.11.2008 Přednáška na IT semináři v Brně "Software Asset Management v praxi" (JUDr. Lukáš Jansa)
 • 29.10.2008 Přednáška na IT konferenci v Brně "Softwarová prevence ve veřejné správě a podnikatelském sektoru"  (Mgr. Petr Mališ)
 • 18.01.2008 Seminář pro firmy IT Clusteru ve VTPO Ostrava (JUDr. Lukáš Jansa a Mgr. Petr Otevřel)

rok 2007

 • 27.09.2007 Školení Magistrátu města Brna (Mgr. Petr Mališ)
 • 25.09.2007 Celostátní přednáška našich advokátů v Jihlavě (JUDr. Lukáš Jansa a Mgr. Petr Otevřel).
 • 17.05.2007 Přednáška ve VTPO Ostrava pro ca 50 IT firem (JUDr. Lukáš Jansa a Mgr. Petr Otevřel)
 • 08.01.2007 Přednáška pro IT firmy ve VTPO Ostrava (JUDr. Lukáš Jansa a Mgr. Petr Otevřel)
let zkušeností
22
počet klientů/z toho it
360
/
211
založené společnosti
255
objem vymáhaných pohledávek
63
/měsíc
počet registrovaných známek
985
Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář společnost je zapsaná v obchodním rejstříku KS Ostrava, sp. zn. C 60610 IČ: 036 04 772 tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz linkedin

kde nás najdete
© lawyer.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz